Wettelijke inlichtingen

ip-label is een naamloze vennootschap met een kapitaal van 549.728 euro, die is ingeschreven in het HR van Nanterre onder nummer B 327 139 309. Voor nadere informatie over ip-label, verzoeken wij u schriftelijk contact met ons op te nemen op het adres:

 

Hoofdkantoor:

ip-label S.A.
90 boulevard National
92250 La Garenne-Colombes
Telefoon: 01 77 49 53 00
Fax: 01 49 64 03 80
E-mail: info@ip-label.com

Hoofdredacteur: Éric Varszegi

 

Bescherming van de persoonsgegevens

Overeenkomstig de wet nr. 78-17 van januari 1978 inzake dataverwerking, bestanden en privacy, gewijzigd door de wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 heeft ip-label bij de CNIL een verklaring (nr. 736705) afgelegd inzake de door het bedrijf uitgevoerde verwerking van persoonsgegevens:

 

Commission Nationale Informatique et Libertés
21 rue guillaume, 75340 Paris Cedex 07
http://www.cnil.fr
Tel.: 01.53.73.22.22
Fax: 01.53.73.22.00

 

Bescherming van de persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 27 van de Franse wet “Informatiques et Libertés” van 6 januari 1978 stellen wij u ervan in kennis dat de communicatie van de u betreffende persoonsgegevens verplicht is en vereist is om u te kunnen inschrijven voor de service en dat u overeenkomstig artikel 34 van de wet over het recht hebt om uw persoonsgegevens bij ip-label in te zien en te corrigeren. Per briefwisseling aan het hiervoor vermelde adres van de hoofdzetel of per e-mail.

 

Beleid inzake panels

ip-label verbindt er zich toe om de in het kader van elke serviceovereenkomst verzamelde gegevens als vertrouwelijk te beschouwen. Op eenzelfde website kan in het kader van een derdeovereenkomst evenwel een andere monitoring worden aangewend. De metingen van onze panels worden onderworpen aan een monitoring die niet afhankelijk is van enige door een derde onderschreven serviceovereenkomst. Het betreft uitsluitend door ip-label gelanceerde overeenkomsten. Onze panels worden vrij worden vrij verspreid evenwel onder de voorwaarde dat het volgende wordt vermeld ”bron: ip-label“, de duur en de periode van de metingen. De websites die in onze panels worden vermeld zijn geselecteerd op basis van hun internetcommunicatie en -strategie.
Onze panels willen het servicekwaliteitsniveau aangeven van derden gemeten met het meetnetwerk van ip-label. In dit opzicht worden merken alleen vermeld ter informatie van het publiek en wij zullen alles in het werk stellen om hun houder geen nadeel te berokkenen. Als een website niet in onze panels wenst te worden vermeld, dient ip-label hiervan in kennis te worden gesteld zodat de monitoring wordt gestopt.

 

Intellectuele-eigendomsrechten

De content van deze website wordt beschermd door het intellectuele-eigendomsrecht. U mag op geen enkele wijze iets kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, downloaden of wijzigen zonder voorafgaande uitdrukkelijke instemming van ip-label.

  • Ontwerp van de grafische en technische site: Indexel
  • Foto’s: thinkstock 2014 / 2015