big data

De prestaties van mobiele netwerken

De terminals en connected objects ontvangen enorm veel informatie. De goede werking van mobiele netwerken is een belangrijke uitdaging voor tal van bedrijven waaronder de mobiele providers maar ook voor alle bedrijven die gebruik maken van kritische applicaties in een mobiele omgeving.
Weet u dat elke mobiele terminal, elke communicerende module waardevolle data kan bevatten of genereren? Weet u ook dat deze data een bron van inkomsten voor uw bedrijf kunnen zijn?

Met zijn oplossingen voor massale dataverzameling en analyse in real time, verwerkt ip-label de data die afkomstig zijn uit uw systemen bij bedrijven waarvoor die data van cruciaal belang zijn, analyseert en correleert die data zodat ze kunnen worden benut.

Big data reporting

Een unieke databron!

De data krijgen hun volle betekenis wanneer zij met andere data samen worden gevoegd. Een voorbeeld: metingen afkomstig van een applicatie van het crowdsourcing type (productie van participerende data) moeten worden geanalyseerd ten aanzien van data afkomstig van beheerste meetsystemen (bijv. sensoren) om de geldigheid ervan vast te kunnen stellen. Bovendien worden deze data nog relevanter wanneer zij in correlatie worden gebracht met data van vakgebieden of van het gebruik van applicaties.

Maak kennis met ons aanbod

Begeleiding

ip-label begeleidt u bij de datarevolutie

Samen met u bepalen wij de relevante data, helpen u bij het verzamelen van deze inlichtingen  (anonimisering, real time stromen,…) en wij werken samen met u aan het businessmodel. Uw data worden een nieuwe bron van inkomsten!

Big data reporting analytics

De experts van ip-label

De R&D-teams van ip-label ontwikkelen meettechnologieën op maat van elke context (sonde, hardware, mobiel, Windows, Linux, Android, IOS), actieve tests (latentie, debiet, capaciteit, video, audio…), passieve tests (mobiele provider, type netwerktechnologie, cel, MNC, MCC, signaalniveau, positionering…) in zeer gevarieerde contexten.

Als speler van de cloud heeft ip-label krachtige platformen voor real time dataverzameling, ontwikkeld en geïmplementeerd, die nu worden samengevoegd met structuren van het Big Data-type. Deze structuren zorgen voor een real time toegang tot de data. Er werden ook krachtige analysealgoritmes ontwikkeld waarmee anomalieën of afwijkingen kunnen worden opgespoord zodat een waarschuwing kan worden gegeven wanneer zich abnormale situaties voordoen, voorspellingen kunnen worden gedaan, automatisch typologieën worden opgesteld.

Meer weten over onze Big Data-oplossingen

Contact