De Luxemburgse datacenters zeer hoge beschikbaarheid in poleposition

Bij de classificatie van het Uptime Institute van datacenters volgens hun beschikbaarheidsniveau verwijst indirect naar verschillende prestatieniveaus. De keuze was nog nooit zo groot Wat kan men ervan verwachten? Hoe en op basis van welke moet u op zoek gaan naar uw dienstenleverancier?

 

De keuze hangt af van het kritische karakter van de activiteiten

Van meet af aan is men geneigd om het niveau van kritikaliteit te koppelen aan de omvang van het bedrijf of de organisatie. Dat houdt evenwel geen steek. De omvang speelt geen doorslaggevende rol. Een applicatie van HR of CRM van een grote onderneming kan minder kritiek zijn dan de e-commerce activiteit van een MKB of zelfs een zeer kleine onderneming! Het risico wordt gewaardeerd in termen van geld- of klantenverlies. Alles hangt bijgevolg af van de aard van de applicaties op basis van de activiteit of activiteiten. Het is mogelijk dat in een en dezelfde organisatie applicaties zijn met een verschillend niveau van kritikaliteit. Het zou verstandig zijn om die aan verschillende infrastructuren en bijgevolg aan verschillende datacenters te linken.

HET ONDERZOEK DOWNLOADEN