De Hoge Gezondheidsautoriteit (HAS): prestatietest van de teleworking-omgeving

De Hoge Gezondheidsautoriteit (HAS) werd opgericht bij wet van 13 augustus 2004 met betrekking tot de ziekteverzekering om bij te dragen aan het behoud van een solidair gezondheidszorgstelsel en aan de verbetering van de zorgkwaliteit. Dit alles speelt in het voordeel van de patiënten.

Het HAS is belast met: het op wetenschappelijke basis beoordelen van het medisch belang van medicijnen, medische systemen en professionele prestaties en de terugbetaling daarvan door de ziekteverzekering al dan niet voorstellen; het promoten van de goede praktijken en het goed gebruik van de zorgen bij de zorgverstrekkers en -gebruikers; het verbeteren van de zorgkwaliteit in de instellingen voor gezondheidszorg en in de vrije geneeskunde; het bewaken van de kwaliteit van de verstrekte medische informatie; het informeren van de beroepen in de gezondheidszorg en het grote publiek en de kwaliteit van de medische informatie verbeteren; het overleg en de samenwerking tussen de spelers van het gezondheidszorgstelsel in Frankrijk en het buitenland ontwikkelen.

 

Context waarin ip-label is opgetreden

De Hoge Gezondheidsautoriteit heeft een Plan de Continuité d’Activité (PCA) (Plan voor continuïteit van de activiteit) in verband met de H1N1-griep uitgewerkt. Als openbare instelling is de HAS verplicht tot het organiseren van een continue dienst. Het PCA dat naar aanleiding van het risico op een grieppandemie werd geïmplementeerd, moet in alle toekomstige crisissituaties opnieuw kunnen worden gebruikt. Een van de belangrijke elementen van het PCA is dat het aan 500 medewerkers van de HAS de toestemming geeft om van bij hen thuis te telewerken terwijl zij een goede werkingskwaliteit van hun arbeidsomgeving behouden.

 

Beschrijving van de behoefte en de prestaties

Het interne mailsysteem van de HAS is het mailsysteem Lotus. In de initiële architectuur konden met de oplossing maximaal 50 gebruikers van buiten uit verbinding maken. Er werd een webmailplatform ontwikkeld waarbij werd uitgegaan van de installatie van een reverse proxy om de mogelijkheid te creëren dat 500 medewerkers tegelijk en in goede omstandigheden van buiten uit toegang hadden tot hun mailbox. De HAS wilde er zeker van zijn dat het webmailplatform niet zou crashen wanneer 500 medewerkers tegelijkertijd gebruik zouden maken van hun webmail.

De HAS heeft voor een externe dienstverlener gekozen die aan de volgende doelstellingen kon voldoen:

  • het punt identificeren waarop de prestaties afnemen en het breekpunt van het webmailplatform van HAS,
  • de eventuele bottlenecks identificeren,
  • operationele aanbevelingen ter verbetering voorstellen.

“ Wij zijn tevreden over de prestaties tijdens de door ip-label uitgevoerde belastingtest. Tijdens deze prestaties hebben de teams van ip-label zich reactief en door en door professioneel getoond. Bovendien beschikken de teams over veel ervaring en kennis wat betreft belastingtests.” Patrick CLEBANT, Hoofd Pool Infrastructuur & Diensten aan Gebruikers & Laurent MARIE, Systeem- en netwerkingenieur.

 

Keuze van de dienstverlener

Om een dienstverlener te selecteren werd door de DSI van de HAS een bestek opgesteld. De keuze viel op ip-label vanwege de kwaliteit van de offerte alsmede de referenties van het bedrijf. Bovendien was de HAS reeds klant bij ip-label en was zij ten zeerste tevreden over de geboden service en de ervaring en kennis van de ingenieurs. Ten slotte heeft ip-label bewezen zeer reactief te kunnen zijn in een context met aanzienlijke eisen wat betreft termijnen.

 

Uitvoering van de prestatie

Voor deze opdracht deed ip-label een beroep op een senior consultant die met specifieke tools op het webmailplatform een belastingtoename met twee gebruiksscenario’s simuleerde:

  • een scenario in failsoft-modus: sorteren van mails en herstel van mails zonder bijlage,
  • een gebruiksscenario in normale modus: herstel van mails en het openen van een bijlage van meerdere Mb.

De weerstandstest werd stap voor stap uitgevoerd: ip-label gooide een belasting op de webmail die om de 3 minuten werd opgevoerd met een belasting van 25 actieve gebruikers. Het voordeel van de prestatie van ip-label is dat virtuele gebruikers worden gesimuleerd die op het openbare net aanwezig zijn en die zich als reële gebruikers gedragen. Deze virtuele gebruikers doorlopen alle elementen van de technische keten zoals dat het geval is in een reële gebruikssituatie.

 

Resultaten van de belastingtest

De senior consultant van ip-label heeft een syntheseverslag opgesteld dat hij aan de HAS heeft gepresenteerd. De resultaten van de prestatie waren zeer bevredigend, zelfs in die mate dat de twijfels van de HAS met betrekking tot de zwakke punten van het platform aan het licht kwamen:

  • een limiet van de interne bandbreedte die nadat een bepaalde drempel van klanten was overschreden, een sterke impact had op de webmailprestaties,
  • de verificatiefase had een sterk beperkende impact op de prestaties vanwege het aanzienlijke aantal heen en weer gaande objecten.

 

Acties die na de belastingtest werden ondernomen

Na deze belastingtest kon de dienst informatiesysteem voor 2010 de nodige budgetten bijeenbrengen om de bandbreedte op te voeren.

”Het feit dat een neutraal en onafhankelijk derde bedrijf de prestatie heeft uitgevoerd, zette de resultaten meer kracht bij. Doordat de resultaten door ip-label werden ondersteund, konden wij die makkelijker overbrengen bij de gebruikers en het Directiecomité. Tot slot kan HAS, dankzij ip-label, er zeker van zijn een continue dienstverlening te kunnen verzekeren, zelfs wanneer zich nogmaals een grieppandemie zou voordoen.”

MAAK KENNIS MET ONS AANBOD BELASTINGTEST