La Matinale van 24/03: connected objects

17 Maart 2015

Volgende webinar: Wat zijn de performance-uitdagingen met betrekking tot connected services en objects?

 

Dinsdag 24 maart 2015 / 9.30 -10 uur

Alle sectoren, van de auto- tot de verzekeringssector en van de farmaceutische laboratoria tot de groothandel kennen het fenomeen van connected objects en services. Met de digitalisering is er een trend ontstaan waarmee de meest traditionele activiteiten worden geconfronteerd. Kunnen deze nieuwe services evenwel hun beloften waarmaken?

Als particulier gebruiker stellen wij vast dat dit vaak niet het geval is en geven wij daarvoor de schuld aan bijv. onze smartphone en onze telecomprovider… Hoe kan de bedrijfswereld garanderen dat deze services optimaal beschikbaar zijn en onze klanten of collega’s een hoge mate van waargenomen kwaliteit bieden? Hoe kan op basis van vaststaande elementen worden gecommuniceerd met alle hierbij betrokken partijen, ook de operatoren?

De gebruiken veranderen: hetzelfde geldt voor de tools en de methodologieën om die factoren te meten. In de loop van deze webinar wordt een overzicht gegeven van de nieuwe door de connected objects gestelde uitdagingen, daarna schetsen een expert van ip-label en vertegenwoordigers van sectoren die dagelijks met deze uitdagingen worden geconfronteerd, wat de technologie ons momenteel te bieden heeft.

IK SCHRIJF MIJ IN