Electrabel meet met ip-label de kwaliteit van haar dienstverlening aan klanten

18 Maart 2013

Als marktleider in de Benelux wat betreft elektriciteitsproductie, de verkoop van elektriciteit en aardgas en van energiediensten had Electrabel zeer snel begrepen dat de QoE – Quality of Experience (de ervaren kwaliteit) – van essentieel belang is voor de goede werking van haar activiteit.

Electrabel

In een op de website www.solutions-magazine.com verschenen artikel legt Electrabel uit hoe de onderneming in 2003, dus aan het begin van de liberalisering van de energiemarkt, heeft ingezet op e-Business.

Van een aanvankelijk institutionele site heeft Electrabel een commercieel bedoelde portaalsite ontwikkeld, een strategie die zowel op het internet als op de implementatie van specifieke extranetten is gebaseerd.

”Het is enorm belangrijk geworden dat wij vasthouden aan het contact met onze klanten en dat wij hen de services bieden die zij van ons verwachten of die hun verwachtingen overstijgen want wij zullen op de kwaliteit van onze service worden beoordeeld!” verklaart Steven Claes, Service Delivery Manager Web foundations Branch Energy Europe – Information Systems, GDF Suez.

ip-label is als betrouwbare derde opgetreden om de betrouwbaarheid van de services op IP van de e-sites van Electrabel vanuit een twintigtal Europese meetpunten van a tot z te valideren (supervision end-user).