Test belastingtoename

In elke activiteitensector zijn de webapplicaties (Intranet en Internet) uitgegroeid tot strategische punten die uw volle aandacht verdienen. Het is bijgevolg van belang dat u dank zij een belastingtoenametest perfect weet waar precies de limieten van uw systemen liggen.

 

Een test belastingtoename om uw webapplicaties te ontstressen!

De belastingtest sluit aan op de kwaliteitszorg die de onderneming besteedt aan de werking van een applicatie. Een stresstest of belastingtest is bedoeld om een applicatie voor ingebruikname/productie te valideren, certificeren en correct in te stellen. De belastingstest ziet er als volgt uit: voordat een nieuwe applicatie in productie gaat om zeker te stellen dat deze applicatie in overeenstemming is met de specificaties, wanneer een nieuwe versie in productie gaat om zeker te zijn van:

  • de voordelen van deze nieuwe versie,
  • het feit dat er geen sprake kan zijn van achteruitgang,
  • het feit dat de performance alsmede de beschikbaarheid minstens gelijk zijn aan de vorige versie,
  • de identificatie van optimaliseringstrajecten.

 

Aan de hand van de belastingstest kunt u het volgende bepalen:

Test belastingtoenameDe maximale capaciteit van het platform (die wordt gemeten in aantal bezoekers/uur),

  • Het punt waarop de responstijd voor de gebruikers toeneemt,
  • Het punt waarop het platform minder beschikbaar wordt,
  • De zwakke schakels van uw architectuur en/of applicatie,
  • Het punt waarop het platform het laat afweten en welke component daarvan de oorzaak is (servercapaciteit, applicatie, configuratie…).

 

Dit doen wij…

ip-label biedt u een bedrijfsklare oplossing aan. Gedurende het volledige project wordt u begeleid door een senior adviseur die tevens uw contactpersoon: Ter aanvulling van de gebruikersvisie maken wij gebruik van de introspectieoplossing van ip-label om van begin tot einde een beeld te krijgen van de transacties van de klantenbrowser tot de database. Dit is een toegevoegde waarde die de diagnose komt aanvullen met adviezen om de code en instellingen van uw Java, .Net en PhP applicaties te optimaliseren.

 

Onze troeven

Dankzij onze ervaring van meer dan 10 jaar wat betreft belastingtests, kan ip-label.newtest zijn klanten een degelijke begeleiding aanbieden die hun voordeel kunnen doen bij de tests bij toenemende belasting. En dankzij onze speciale architectuur hoeft u helemaal niets te investeren. De belastingtests kunnen worden uitgevoerd via het internet: zo weet u hoe de gebruikers over uw applicatie denken en kunt u de architectuurketen testen.