Opleiding

Het opleidingsteam dat uit specialisten bestaat, maakt bij de stages gebruik van de modernste pedagogische methodes. Een groot deel van de tijd gaat naar bedieningshandelingen, demonstraties en praktische oefeningen. De opleiding wisselt hoorcolleges af met praktische werken en oefeningen om na te gaan in hoeverre de cursisten de geziene materie beheersen. Voor de praktische oefeningen kunnen de deelnemers over een eigen laptop beschikken.

 

Waar worden deze opleidingen gegeven?

Onze opleidingen worden in onze opleidingszaal in de zetel van ip-label gegeven:

 

ip-label is een erkende opleidingsinstelling

OpleidingIn onze tarieven zijn de inschrijvingskosten, de stagebegeleiding evenals het opleidingsmateriaal begrepen dat aan elke deelnemer wordt overhandigd.
Vanaf de tweede deelnemer van eenzelfde onderneming aan eenzelfde opleidingssessie wordt een korting van 10% toegekend. Daarom kunnen onze opleiding in mindering worden gebracht van de wettelijke opleidingsdeelneming of kunnen de kosten bij paritaire organisaties in rekening worden gebracht.
Aan het eind van de opleiding sturen wij u met de post een factuur op die geldt als vereenvoudigde opleidingsovereenkomst, evenals het aanwezigheidsblad.

 

Hoe kunt u inschrijven?

Voor alle inlichtingen of reservering kunt u contact opnemen met contact per: