Business intelligence & Reporting

De DSI moet aan de Algemene directie en de managers vakgebieden een scorebord kunnen tonen waarop de ervaring van de gebruiker is gecombineerd met de technische visie.

 

Het aanbod opstellen van reporting op maat

ip-label heeft een serviceoplossing ontwikkeld om een voor uw activiteit specifiek scorebord te ontwikkelen en te implementeren. Met dit scorebord kunt u de door de gebruiker ervaren kwaliteit combineren met de technische visie en uw verbintenissen van een kwaliteitsdienst nakomen. Dat scorebord wordt gevoed met meetwaarden die direct afkomstig zijn van meettools van ip-label maar tevens door interne meetwaarden van het bedrijf (tevredenheid, aantal incidenten, omzet…).
Business Intelligence & ReportingDeze serviceoplossing wordt beheerd in projectmodus; ip-label benoemt een projectleider.

Dit zijn de achtereenvolgende fasen in de ontwikkeling van de reporting:

  • opstellen van een bestek waarin de behoeften worden beschreven
  • ontwikkeling van het scorebord
  • presentatie van een maquette
  • validering door de klant
  • in productie stellen

De videowall (Newtest Operation Portal)

De restitutie van de supervisie-informatie in de controlezalen moet voldoen aan de regels van optimale efficiëntie en leesbaarheid: er hoeft nagenoeg geen interface te worden bediend, synthetische informatie, eenvoudige en gepaste indicatoren die meteen de aandacht trekken…
De videowall (Newtest Operation Portal) beantwoordt aan al deze eisen : hij stelt de controledata van Newtest Management Console meteen beschikbaar via de volledig gedocumenteerde Web Services SOAP. Dat betekent dat makkelijk:

  • controledata van Newtest kunnen worden geïntegreerd in derden producten waarmee de inlichtingen in real time (hypervisieconsoles) worden gepresenteerd;
  • Newtest controledata op een volledig gepersonaliseerde web/internetpagina kunnen worden gerestitueerd;
  • robots en Newtest transacties via een externe interface kunnen worden gecontroleerd.