Analyses en benchmark

ip-label biedt u benchmarkoplossingen om uw webprestaties te analyseren en te vergelijken met die van uw concurrenten. Dankzij deze door een derde uitgevoerde audits kunt u zowel intern als externe de prestaties van uw e-services bewijzen.

 

Analyses over de QoS-positionering

Met onze concurrentieaudits weet u zeker of uw technologieën de beloofde prestaties nakomen en kent u het strategische kwaliteitsniveau dat u moet bereiken om met de concurrentie mee te kunnen. ip-label verricht studies en produceert concurrentiebenchmarks om:

  • de door u te realiseren serviceniveaus te bepalen en u te helpen bij het heronderhandelen van uw servicecontracten (SLA),
  • studies te leveren over uw positionering ten opzichte van een bepaalde markt
  • zowel intern als extern de bewijzen van de geleverde kwaliteit op tafel te leggen

ip-label baseert zich op een uitgestrekt meetnetwerk om op een specifieke markt de relevante indicatoren te evalueren. Dankzij talrijke overeenkomsten met internationale en lokale operatoren, kan ip-label zijn rol van onafhankelijke derde op een volwaardige manier vervullen en goede prestatie-indicatoren leveren.

 

Het project…

  • Definiëring van een sectorieel panel
  • Bepaling van klantentrajecten representatief voor het gebruik
  • Evaluatie aan de hand van een omvangrijke meetcampagne
  • Een vergelijkende analyse van de prestaties en beschikbaarheid
  • Analyse van sterke en zwakke punten

 

Te leveren prestaties

We komen regelmatig terug in de gehele missie, tijdens de scopingfase om de balans op te maken van onze interventie, om uw vragen te beantwoorden, om informatie te verzamelen en om de toegepaste methode te presenteren. Na een periode van metingen bezorgen we u een afsluitend rapport over uw positionering. Wij helpen u bij concurrentieonderzoeken om zo samen het werkelijke kwaliteitsniveau te vergelijken met het niveau dat de markt van u verwacht.