Sociaal bewustzijn

Een geest van wederzijdse hulp en delen

Momenteel is ip-label Europees leider wat betreft meting van de QoE van alle digitale diensten. Dat is evenwel niet altijd zo geweest! De oprichters zijn trouwens niet vergeten hoe zijn begin van de jaren 2000 schoorvoetend zijn gestart. De groep ip-label is thans via zijn partnernetwerk aanwezig in verschillende Europese landen, maar behoudt haar ingesteldheid van wederzijdse met haar ecosysteem en blijft halsstarrig trouw aan een van haar kernwaarden: DELEN.

“Wij willen maar wat graag met onze medewerkers het kapitaal van de groep delen, van gedachten wisselen en klaar en duidelijk communiceren. Wij zijn erop uit om alle beroepsgemeenschappen en andere gemeenschappen helpen, onze verantwoordelijkheid en sociaal bewustzijn ontwikkelen,” verklaart Eric Varszegi, CEO ip-label.

 

Betrokken medewerkers

ip-label heeft een systeem ingevoerd waarmee de medewerkers een vereniging kunnen steunen of hulp verlenen aan liefdadigheidsacties. Elk jaar mogen de medewerkers een programma of vereniging kiezen, in Frankrijk of daarbuiten, die actief is op het gebied van jeugd, onderwijs, gezondheidszorg… Elk jaar komt de raad van bestuur bijeen om de verschillende voorstellen te bekijken en vervolgens het programma te kiezen dat wij zullen sponsoren of een gift schenken.

Huidige sponsoring

2013 en 2014: De Fondation Lecordier – Deze stichting verleent hulp aan dakloze vrouwen in Parijs

Fondation Lecordier

Fondation lecordier

 

”Dankzij uw gift kunnen wij een onderdak bieden aan tal van behoeftige vrouwen. Votre contribution a permis d’héberger des femmes pendant plus de 400 nuits, cela peut faire une différence dans leur vie et leur apporter un abri, la sécurité et bien entendu, de la dignité ». Agnès Lecordier, stichtster, www.fondationlecordier.org.

 

Deze organisaties hebben wij reeds eerder gesponsord

  • 2012/2011 : L’Amour & l’orphelinat Manon, Republiek Benin
    Deze vereniging geeft weeskinderen in de republiek Benin onderdak, voedsel en veiligheid.
  • 2012/2011 : ANRIDA / Rugby-opleidingen in Gabon
    Deze vereniging wil kinderen in de Republiek Gabon warm maken voor rugby, hen een degelijk opleiding geven en aanmoedigen om deze sport te beoefenen.http://www.aidra.org
  • 2010 : Franse Rode Kruis – Haïti
    Na de aardbeving in Haïti in 2010 hebben wij aan het Franse Rode Kruis een gift geschonken om noodhulp te verlenen aan de mensen die door deze natuurramp werden getroffen. http://www.croix-rouge.fr/