Supervisie van de bedrijfsapplicaties

De algemene prestaties van een bedrijf en het bereiken van de doelstellingen daarvan hangen in hoge mate af van de goede werking van de automatiseringssystemen en vooral van de kritische applicaties. Het is bijgevolg van het grootste belang dat het risico wat betreft beschikbaarheid of slechte prestaties van deze applicaties tot een minimum wordt beperkt. Dit begrip van beschikbaarheid van de applicaties dient te worden gelinkt aan hun prestaties, dus hun responstijd. Met de supervisie van de bedrijfsapplicaties, het bewaken van uw kritische applicaties kunt u de door de gebruikers waargenomen kwaliteit van uw digitale diensten meten.

 

Supervisie van uw applicaties

ip-label biedt een serie tools en diensten aan om toezicht te houden op de applicaties van al uw digitale diensten:

  • uw internetdiensten: uw website, uw elektronische berichtendienst (SMTP/POP3/IMAP), streaming, downloaden van bestanden (FTP, TCP)…
  • uw interne applicaties: Citrix, Lotus Notes, diverse applicaties van de bedrijfsafdelingen (SAP, Inkoop, HR, logistiek…) evenals de kwaliteit van uw netwerk.

 

Supervisie van de op de eindgebruiker gerichte applicaties

Met de APM-oplossingen van ip-label kunnen wij de applicaties bewaken en onze klanten helpen om hun IT-services af te stemmen op hun bedrijfsbehoeften. De supervisie van de applicaties vergemakkelijk de integratie van de op de eindgebruikers gerichte indicatoren in de servicecontracten om de serviceniveaus beter te kunnen beheren:

  • om het beschikbaarheids- en prestatieniveau te garanderen van de voor de diverse vakgebieden benodigde applicaties,
  • om zo snel mogelijk een defecte of verstoorde applicatiedienst te herstellen,
  • om herhaaldelijk terugkerende incidenten te voorkomen en de oorzaken daarvan op te sporen,
  • om de helpdesk en het uitvoerend personeel te helpen met het beheer en de oplossing van de incidenten.

Ongeacht de configuratie van uw applicaties, van uw organisatie of uw implementatieproblemen, ip-label heeft steeds de oplossing in huis die het beste geschikt is voor uw behoefte aan bewaking van de beschikbaarheid en de prestaties van uw kritische applicaties.