Servicecontract (SLA)

Een servicecontract of SLA verwijst naar een Service Level Agreement, d.w.z. het dienstniveau dat een technisch systeem aan de eindgebruiker moet bieden. Deze servicecontracts (SLA) worden onderhandeld door de technische directies en de directies vakgebieden waaruit een overeenkomst wordt gedistilleerd in termen van een door de DSI aan de afdelingen geleverde serviceniveau.

 

De gebruiker moet centraal staan in uw servicecontracten (SLA)

Servicecontract Volgens Forrester Consulting staan in 40% van de technische kwaliteitsverslagen (SLA-meting) niet alle inlichtingen die de managers graag hadden vernomen. Met de tools van ip-label kunnen de IT-managers in real time volgen en een rapport opstellen over deze servicecontracts (Service Level Agreements) waarin alle gewenste inlichtingen zijn opgenomen. Scoreborden over de opvolging van de SLA’s, die voor het management beschikbaar zijn, dienen een antwoord te geven op deze vragen:

  • Wat is de beschikbaarheid van een bepaalde applicatie op mijn netwerk?
  • Wat is exact het dienstenniveau dat wij kunnen bieden?

De tools van ip-label die van begin tot einde de waargenomen kwaliteit van de digitale diensten meten, bieden aan de bedrijven de kans om een referentiekader in termen van prestaties te ontwikkelen om dienstencontracten op te stellen en op te volgen, die bijgevolg zijn gestoeld op feitelijke en objectieve gegevens. Onze oplossingen maken gebruik van Robots waarmee u een model kunt opstellen van de transacties die representatief zijn voor de te bewaken dienst, vanuit verschillende geografische punten. De transacties kunnen worden gegroepeerd per applicatie en per activiteit. Uit de status van de scenario’s en de door onze Robots uitgevoerde metingen kan het algemene niveau van de dienstverlening worden afgeleid. In combinatie met de berekening van de indicatoren en het genereren van alarmen vergemakkelijkt deze supervisie in real time de implementatie van een managementbeleid via de dienstencontracten (SLM: Service Level Management).

ONTDEK ONS AANBOD