Nagios

Newtest is een product dat de kwaliteit van de door de applicaties geboden service en van het aan de gebruiker op zijn werkstation geboden serviceniveau meet.

Het is bestemd voor de controlezalen en wij bieden hiertoe tevens als optie een aanvullende component aan: Newtest Operation Portal (NOP). Deze component biedt een samenvattend overzicht van de status van de services. Dit aanbod telt drie componenten:

  • een standaard en persoonlijk instelbare videowall
  • toegang tot een library via Web Services
  • plug-ins voor de integratie van de Newtest data in Nagios

Newtest en Nagios kunnen voortaan onderling communiceren en op eenvoudige wijze het supervisieveld uitbreiden. Aldus verkrijgt u toegang tot de resultaten van de end-user metingen (responstijd, numerieke waarde of tekenketen), de statussen van de door de scenario’s bewaakte transacties (beschikbaar, niet beschikbaar, verslechterd, in alarmstatus,…), de lijst van de alarmen…
Met Newtest en Nagios beschikt u snel over een unieke supervisieconsole en worden ontwikkelingen van nieuwe plug-ins of toevoegingen van tools overbodig, waarvoor geen enkele onderneming ondersteuning biedt. U dringt uw kosten en de integratietijd terug, u beschikt over een assistent in uw aanmaaktool van scripts en u beschikt over de mogelijkheid om uw eigen rapporten aan te maken.
Door de aanschaf van de Newtest Operation Portal module, wordt Nagios in real time geladen zodat men in de Nagios console beschikt over een klassieke supervisie van de IT infrastructuur en die van de applicaties die door Newtest bewaakt worden.

Wilt u meer weten over de integratie van Newtest & Nagios?

Neem contact met ons op.