End-to-End-Monitoring

Met de APM-oplossingen van ip-label kunt u een permanente opvolging verrichten door van A tot Z over de gehele keten de prestaties te meten van de digitale diensten. Dankzij de bewaking van A tot Z, m.a.w. de controle van A tot Z, End-to-End-Monitoring, kent u de ervaring van de gebruiker en komt u veel meer te weten dan uit het gewone meten van de prestaties in elk onderdeel van de keten afzonderlijk.

 

Meet de waargenomen kwaliteit van uw kritische diensten

De bewaking van de aan de eindgebruiker geboden dienstkwaliteit kan op verschillende wijzen worden gezien. U kunt de status volgen van de samenstellende elementen van de verbindingsketen die betrokken zijn bij de uitvoering van de te bewaken transactie en daaruit kunt u de algemene status afleiden. Hoewel het volledig uitvallen van een van deze elementen aanleiding geeft tot de onbeschikbaarheid van de dienstverlening, kan op basis van de beschikbare status van elk element van de keten evenwel niet worden besloten dat de dienstverlening naar behoren functioneert.

De bewaking van A tot Z (ervaring van de eindgebruiker / End-to-End-Monitoring) gaat uit van het principe dat de technische elementen slechts van belang zijn in de mate dat zij bijdragen aan het leveren van een dienst aan de eindgebruiker. Men kan dus pas te weten komen hoe een eindgebruiker de aan hem geleverde dienst ervaart, wanneer men observeert vanuit het oogpunt van die gebruiker, hetzij direct of door de volledige transactie zoals die gebruiker uit te voeren.

 

monitoring end to end

 

 

 

 

 

 

Het belang van de eindgebruiker!

Onze oplossingen ter supervisie van de gebruikerservaring meten en bewaken de diensten, de applicaties en het transportnetwerk van A tot Z (Monitoring End-to-End ) vanuit verschillende kenmerkende punten van uw architectuur. Zij bieden u een transparant beeld van de door uw gebruikers voor al uw digitale diensten ervaren kwaliteit.