Beheer van serviceniveaus

Het beheer van de serviceniveaus (Service Level Management) streeft naar het behoud en verbeteren van de kwaliteit van de digitale dienstverlening. Dit beheer omvat het ontwikkelen, onderhandelen, de bewaking en het opstellen van de verslagen over de serviceverbintenissen.

 

Beheer van serviceniveaus

Met de tools van ip-label kunnen de voor elk soort digitale dienst de niveaus van de dienstverlening aan de gebruiker worden vastgesteld, dankzij de oplossingen waarmee de prestaties naar de verbruiker worden bewaakt. Onze oplossingen meten de prestaties, de responstijden en de beschikbaarheid van alle soorten applicaties (end-user monitoring). Wij willen er bovendien op wijzen dat de beschikbaarheid en responstijden twee serviceverbintenissen zijn, die uitdrukkelijk zijn opgenomen in het eisenpakket van ITIL dat aanbeveelt de onbeschikbaarheid van een dienst en de gemiddelde en/of maximale responstijd vanuit het oogpunt van de gebruiker te meten.

 

De serviceniveaus beheren

  • De serviceverbintenissen opstellen en onderhandelen. Onze oplossingen archiveren de metingen van het serviceniveau om een referentiekader te creëren voor het serviceniveau dat de IT-diensten kunnen leveren. Dit referentiekader worden een onmisbare basis bij de onderhandelingen tussen de IT-dienstverlener en de klanten (bedrijven).
  • Bewaking van het serviceniveau en opstellen van rapporten over het niveau van de geleverde diensten. Onze oplossingen meten de prestaties van de applicaties in de tijd. Zij vergelijken die met de overeengekomen drempels (service level objectives). Op basis daarvan kunnen rapporten over de uitgevoerde metingen worden opgesteld.
    Bijgevolg vergemakkelijken onze tools de implementatie en opvolging van servicecontracten (SLA) en het beheer van de serviceniveaus (SLM – Service Level Management).

U wenst ons oplossingen uit te proberen? NEEM CONTACT OP MET ONS